O společnosti

V obci Praskolesy je registrováno několik státem přísně chráněných historických památek. V areálu kostela sv. Mikuláše se nachází  nejstarší stavba obce, kaple sv. Prokopa, která zde stála podle dochovaných písemností již v roce 1216, kdy je první písemná zmínka o obci Praskolesy.

Kostel sv. Mikuláše je dominantou Praskoles. Svým umístěním na skalnatém svahu a ohradní zdí, která celý areál lemuje, se řadí mezi pozoruhodné stavby. Výjimečným prvkem je i kryté schodiště – chodba, kterou se do areálu kostela přichází. Ta také patří mezi státem registrované historické památky v naší obci.

Stavby v minulé době mnoho utrpěly a jsou ve velmi špatném stavu. Utrpěly nejenom tím, že nebyly udržovány, ale i tím, že byly vykradeny díky jejich nedostačujícímu zabezpečení. Vlastníkem památek je Římsko-katolická církev, která nemá na jejich obnovu a zachování dostatek finančních prostředků. Bohužel, ani obec Praskolesy nemá finance na záchranu kaple a kostela před dalším poškozováním a chátráním. Některým občanům není lhostejné, s jakým nezájmem je s památkami nakládáno a rádi by se pokusili kulturní dědictví našich předků zachránit a zachovat pro příští generace. Uvedené důvody vedly v říjnu roku 2004 k založení sdružení občanů s názvem Praskoleská společnost sv. Prokopa

Vedle záchrany praskoleských památek je dalším cílem členů Společnosti i podpora společenského a kulturního života v obci.